0905-306-180

TƯỢNG PHẬT NIẾT BÀN

Tượng Phật Đá, Tượng Phật Niết Bàn

Chuyên Điêu Khắc Và Cung Cấp Tượng Phật Bằng Đá Tại Đà Nẵng

Với nguồn tài nguyên dồi dào, cùng đội ngũ điêu khắc đá chuyên nghiệp trên 10 năm kinh nghiệm điêu…

Tượng Phật Đá, Tượng Phật Niết Bàn

Tượng Phật Thích Ca Nằm Điêu Khắc Tinh Xảo Dưới Bàn Tay Nghệ Nhân

Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng gương sáng của đời Ngài vẫn còn chiếu sáng rực trước mắt chúng…

Tượng Phật Đá, Tượng Phật Niết Bàn

Tượng Phật Nhập Niết Bàn Bằng Đá Non Nước Từ Bi Hỉ Xả

Tượng bằng đá đà nẵng được điêu khắc rất công phu. Những người nghệ nhân có tay…

Tượng Phật Đá, Tượng Phật Niết Bàn

Tượng Phật Thích Ca Nằm Đá Cẩm Thạch Giá Rẻ Nhất Đà Nẵng

Theo kinh điển Phật giáo ghi lại, lúc Tượng Phật Thích Ca Niết bàn “đầu gối lên tay phải quay về hướng…

Tượng Phật Đá, Tượng Phật Niết Bàn

Tượng Phật Nhập Niết Bàn Bằng Đá Nguyên Khối

Cơ sở đá mỹ nghệ non nước là cơ sở uy tín sản xuất điêu khắc tượng phật niết bàn bằng đá tại đà nẵng , các…

Tượng Phật Đá, Tượng Phật Niết Bàn

Hoàn Thiện Tượng Phật Nhập Niết Bàn Điêu Khắc Uy Tín Tại Đà Nẵng

Đi chùa lễ phật, nhân dân và các phật tử thường được chiêm bái tôn tượng phật thích ca nhập niết…

Tượng Phật Đá, Tượng Phật Niết Bàn

Chuyên Điêu Khắc Tượng Phật Thích Ca Nằm Uy Tín Nhất Đà Nẵng

Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn  với tư thế nằm nghiêng bao hàm ý nghĩa sâu sắc tượng trưng…

Tượng Phật Đá, Tượng Phật Niết Bàn

Bán Tượng Phật Thích Ca Nằm Điêu Khắc Tinh Xảo

Những lời tiên tri của Phật Thích Ca Mâu Ni về sự đản sinh của một vị Phật tương lai…

Tượng Phật Đá, Tượng Phật Niết Bàn

Tượng Phật Nhập Niết Bàn Đá Cẩm Thạch Trắng Nguyên Khối

Tiểu-Thừa coi nhập Niết-Bàn là “khôi thân diệt trí” thân tiêu ra tro, trí cũng tận diệt, toàn thể thân…

Tượng Phật Đá, Tượng Phật Niết Bàn

Tượng Phật Nhập Niết Bàn Giá Rẻ Nhất Đà Nẵng

Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng gương sáng của đời Ngài vẫn còn chiếu sáng rực trước mắt chúng…

Tượng Phật Đá, Tượng Phật Niết Bàn

Bán Tượng Phật Nhập Niết Bàn Đá Cẩm Thạch Non Nước Giá Rẻ

Tượng phật thích ca nhập niết bàn bằng đá đà nẵng được điêu khắc rất công phu. Những người nghệ nhân…